Bärfendals kyrka Bohuslän Ny orgel 2011

Största delen av pipverket kommer från den föregående orgeln byggd på 1950-talet. Den nya orgeln är helmekanisk och den nya fasaden har ritats av Tore Johansson.

I Huvudverk

Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'

II Svällverk

Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Täckflöjt 4'
Hohlflöjt 2'

Pedal
Subbas 16'

Koppel
I/P, II/P, II/I