Pågående arbeten

Karlstad, Norrstrandskyrkan

Ny orgel med fasad från 1960 (samtida med kyrkan). Den nuvarande orgeln byggdes 1960 och har byggts om och utökats 1967 och 1986. En stor del av pipmaterialet från dessa tidigare årtal kommer att användas.

Manual 1 Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Hohlflöjt 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Mixtur III
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Flautino 2'
Ters 1 3/5'
Scharf II
Oboe 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'
Trumpet 4'

Mekanisk traktur,
elektrisk registratur.

20 000 fria kombinationer.

Salems kyrka

Ny orgel med ny fasad. Några stämmor från föregående orglar används.

Manual 1 Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Flagflöjt 8'
Fugara 8'
Octava 4'
Flûte octaviante 4'
Quinta 3'
Octava 2'
Mixtur III
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Scharf II
Oboe 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'


Mekanisk traktur,
elektrisk registratur.

20 000 fria kombinationer.

Kontaktformulär