Pågående arbeten

Drothems kyrka, Söderköping

Ny orgel med fasad och några stämmor från 1878 års Setterquistorgel. Även en del pipmaterial från 1957 års orgel kommer att användas.

Manual 1 Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Flûte Harmonique 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Octava 2'
Mixtur III
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Principal 4'
Flûte Octaviante 4'
Nasard 2 2/3'
Flageolett 2'
Ters 1 3/5'
Corno 8'
Oboe 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'


Mekanisk traktur,
elektrisk registratur.

21 000 fria kombinationer.

Linköpings Domkyrka

Renovering av läktarorgeln. Inga klangliga förändringar.

Kalmar Domkyrka

Ombyggnad av altarorgeln. Orgeln är placerad bakom altartavlan. Orgeln får nu 14 stämmor fördelade på 39 register. Orgeln blir spelbar från ett flyttbart spelbord i koret och från läktarorgeln.

Manual 1
Borduna 16'
Principal 8'
Flauto Major 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Mixtur 3-5 ch
Trumpet 16'
Bombard 8'
Clarion 4'

Manual 2
Gedackt 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Gamba 8'
Voix Celeste 8'
Octava 4'
Violin 4'
Ekoflöjt 4'
Flautino 2'
Mixtur 2 ch
Fagott 16'
Trumpet 8'
Bombard 8'
Oboe 8'
Clarion 4'

Pedal
Bourdon 32'
Subbas 16'
Ekobas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Violoncell 8'
Octava 4'
Trombon 16'
Bombard 8'
Trumpet 8'
Clarion 4'

Grundstämmor Huvudverk
Borduna 16'-8'-4'
Principal 8'-2'
Flauto Major 8'
Octava 4'
Qvinta 3'
Mixtur 3-5 ch
Bombard 8'

Grundstämmor Svällverk
Gedackt 16'-8'-4'-2'
Principal 8'-4'
Gamba 8'-4'
Voix Celeste 8'
Mixtur 2 ch
Fagott 16'-8'-4'
Oboe 8'

Kontaktformulär