Sofiakyrkan, Jönköping

Den nya kororgeln är byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik och blev klar 2006. Fasaden har ritats av Ulf Oldaeus.

I Huvudverk

Borduna 16'
Principal 8'
Flûte
harmonique 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Cornett IV
Trumpet 8'

II Svällverk

Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Flûte octaviante 4'
Violin 4'
Waldflöjt 2'
Oboe 8'

Pedal

Subbas 16'
Violon 8'
Borduna 8'
Basun 16'

Koppel m.m.

I/P, II/P, II/I,
I 4', II 16'.

Forte
Piano

Orgeln har slejflådor och är helt mekanisk.