Sofiakyrkan, Jönköping, Läktarorgeln

Orgeln har under 2009-2012 byggts om av oss. Ombyggnaden har inneburit ett nytt elektriskt system med orgeldator och en omdisponering och omintonation. Orgeln är ursprunglign byggd 1967.

Fasaden är tillverkad 1887 av Åkerman & Lund. De nedre fältens pipor är från 1967. Vid ombyggnaden har turellernas kopparpipor belagts med tennliknande bladbeläggning.

Manualernas ordning har skiftats så att manual 1 nu är huvudverk och manual 2 svällverk. En stämma i pedalen, Kvinta 10 2/3', har lagts till.

Disposition efter 2012

I Huvudverk

Principal 16'
Principal 8'
Spetsflöjt 8'
Oktava 4'
Gemshorn 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Cornett III ch
Mixtur IV ch
Trumpet 8'

Pedal

Principal 16'
Subbas 16'
Kvinta 10 2/3'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur IV
Basun 16'
Trumpet 8'

II Svällverk

Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Oktava 4'
Traversflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Mixtur I-III
Fagott 16'
Oboe 8'
Tremolo

Koppel

I/P, II/P, III/P,
II/I, III/I, III/II,
I 4', II 16' /I,
II 4' / I, II 16',
II 4'

III Bröstverk (sv)

Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Gedacktflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Hohlflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Sifflöjt 1'
Vox Humana 8'
Tremolo

I huvudverket har bl a blivit en ny Trumpet 8'. Den gamla har flyttats till pedalen. I pedalen har bl a satts in en ny Basun 16'.

Disposition före 2012

II Huvudverk

Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Spetsflöjt 8'
Oktava 4'
Gedacktflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Cornett III
Mixtur IV-V
Trumpet 8'

Pedal

Principal 16'
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthotn 2'
Mixtur IV
Basun 16'
Trumpet 4'

I Svällverk

Gemshorn 8'
Rörflöjt 8'
Voix celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sifflöjt 1'
Mixtur III
Terscymbel III
Oboe 8'
Tremolo

Koppel

I/P, II/P, III/P,
I/II, III/II

III Bröstverk (sv)

Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Koppelflöjt 4'
Fugara 4'
Kvinta 2 2/3'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Cymbel II
Rankett 16'
Vox Humana 8'
Tremolo