Nyligen utförda arbeten


Varbergs kyrka

 

Ny kororgel klar 2012.

 

Klicka här för att se mer!


Sofiakyrkan, Jönköping

 

Läktarorgeln ombyggd 2009-2012.

 

Klicka här för att se mer!


Bärfendals kyrka

 

Ny orgel klar 2011.

 

Klicka här för att se mer!


Biskopsgårdens kyrka, Göteborg

 

Ombyggd orgel 2011.

 

Klicka här för att se mer!


Mariestads Domkyrka

 

Ny orgel 2011.

 

Klicka här för att se mer!Kristus Konungens katolska kyrka, Göteborg

 

Renoverad och flyttad orgel 2009-10

 

Klicka här för att se mer!


Vadstena Klosterkyrka

 

Renoverat och återställt stora orgeln 2009

 

Klicka här för att se mer!


Östads kyrka

 

Ny orgel 2009

 

Klicka här för att se mer!

 


 Allhelgonakyrkan, Kortedala, Göteborg

 

Flyttad och ombyggd orgel 2009

 

Klicka här för att se mer!

  


 Husie kyrka, Malmö

 

Nybyggd orgel 2008.

 

Klicka här för att se mer!

 


Gustavi Domkyrka, Göteborg

 

Nybyggd kororgel 2008.

 

Klicka här för att se mer!


Kaverös kyrka, Göteborg


Nybyggd orgel 2007.

 

Klicka här för att se mer!


Gårdsby kyrka, Växjö stift


Rekonstruerad orgel 2007.

 

Klicka här för att se mer!


Sunne kyrka, Värmland


Ombyggd orgel 2007.

 

Klicka här för att se mer!


Träslövs kyrka (2007) Göteborgs stift

Omdisponering, omintonation och utbyggnad av en orgel byggd av oss 1967.

Disposition:

I Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur IV
Trumpet 8'
II Svällverk
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Voix celeste 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Gemshorn 2'
Oboe 8'
Tremolo
Pedal
Subbas16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Basun 16'
Trumpet 8'

I huvudverket har tillbyggts en Borduna 16'. Gamba 8' består av en äldre gamba som kapades 1967 och som nu har återställts. Huvudverkets Trumpet 8' är ny. Den gamla har flyttats till pedalen. Mixturen har flyttats om från 1 1/3' till 2'. I svällverket har Nasard 1 1/3' flyttats enoktav och en ny Oboe 8' har satts in. I pedalen har en Oktava 4' satts in i stället för Rauschkvint 2 chor. Huvudverkets gamla Trumpet 8' har satts in i pedalen i stället för Kvintadena 4'. En ny fullängds Basun 16' ersätter den gamla Fagott 16'.

 Tjolöholms slottskyrka Halland


Ny orgel 2006

Klicka här för att se mer!Hålta hembygdsgård Bohuslän

Renovering av sekretärorgel 2006

Klicka är för att se mer!


 

Sibbarps kyrka (2006) Göteborgs stift


Omdisponering och omintonation av en orgel byggd av oss 1975.

Disposition:

I Huvudverk
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
II Svällverk
Gedakt 8'
Fugara 8'
Täckflöjt 4'
Hohlflöjt 2'
Sesquialtera 2 ch
Tremulant
Pedal
Subbas16'
Principal 8'
Borduna 8'

Törringe kyrka (2006) Lunds stift

Renovering av en Molanderorgel från 1892. Ny fläkt och bälg.

Disposition:

Manual
Borduna 16' B/D
Principal 8'
Gedakt 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Violin 4' (2006)

Pedal
Bihängd

 

 

Man 4'

 Sofiakyrkan, Jönköping

Ny kororgel 2006

 

Klicka här för att se mer!


Kyrkhults kyrka, Blekinge Lunds stift

Rekonstruktion av 1898 års läktarorgel 2005.

Klicka här för att se mer!Kristinekyrkan, Jönköping (2005)


Renovering och återdisponering av orgeln byggd av Åkerman & Lund 1912, 41 stämmor 3 manualer och pedal.

I Huvudverk
Principal 16'
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Kornett 4 chor
Trumpet 16' (1)
Trumpet 8'
II Svällverk
Gedackt 16'
Principal 8'
Flûte Harm. 8'
Dolce 8' (2)
Gemshorn 4'
Flûte Okt. 4'
Rauschkvint
2 chor (3)
Corno 8'
Klarinett 8'
III Svällverk
Fugara 16'
Basetthorn 8'
Rörflöjt 8'
Violin 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Gamba 4'
Ekoflöjt 4'
Piccolo 2' (2)
Eufon 8' (5)
Pedal
Kontrabas 32' (4)
Principal 16'
Violon 16'
Subbas 16'
Kvinta 10 2/3'
Violoncell 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Kontrabasun 32' (2)
Basun 16'
Trumpet 8'


(1) =1912/2005. Placerades 1951 i pedalen som Trumpet 4'.
(2) = 2005.
(3) = 1912/2005.
(4) = Drar Principal 16' + Kvinta 10 2/3'.
(5) = Insatt 2005. Ursprugligen byggd 1889 av Åkerman &Lund för Kristinekyrkan i Alingsås.


Öggestorps kyrka Växjö stift (2004)

Renovering och återdisponering av orgeln byggd av J Carlsson1884, 15 stämmor 2 manualer och pedal.


Uvereds kyrka Skara stift (2004)

Renovering av en orgel byggd 1882 av J A Johansson, Mösseberg, 6 stämmor 1 manual och bihangspedal.Häggesleds kyrka Skara stift (2003)


Renoveringen av en orgel byggd 1874 av Salomon Molander & Co, 8 stämmor, 1 manual och bihangspedal. Bl.a. har den tidigare borttagna Trumpet 8' rekonstruerats.


Uddevalla kyrka Göteborgs stift (2003)

Återinstallation och renovering av fjärrverket som tillbyggdes 1909 års Lundén-orgel av Gebrüder Jemlich i Dresden 1924. När nuvarande läktarorgel byggdes kopplades fjärrverket inte in.


Kristinae kyrka Göteborg (2003)

Renovering och omdisponering av orgeln som byggdes 1970 av A. Magnussons Orgelbryggeri AB, 50 stämmor, 3 manualer och pedal. Ny elektronik och ny registerdator har installerats. Spelbordet har delvis byggts om.

Ny disposition:

I Huvudverk
Principal 16'*
Borduna 16'*
Principal 8'*
Viola di Gamba 8'*
Flauto major 8'*
Flöjt Harmonik 8'**
Octava 4'*
Qvinta2 2/3*
Octava 2'*
Cornett V*
Mixtur V
Tuba 16'
Trumpet'***
II Svällverk
Principal 8'*
Flagflöjt 8'*
Fugara 8'*
Gedakt 8'*
Octava 4'*
Gemshorn 4'****
Rörflöjt 4'*
Waldflöjt 2'
Qvinta 1 1/3'
Mixtur III*
Fagott 16'
Corno 8'***
Tremolo
III Svällverk
Gedakt 16'*
Violinprincipal 8'***
Dubbelflöjt 8'*
Salicional 8'***
Voix celeste 8'**
Octava 4'****
Flauto dolce 4'*
Violin 4'***
Nasard 2 2/3'
Piccolo 2'****
Ters 1 3/5'
Mixtur I-III****
Oboe 8'**
Tremolo
Pedal
Untersatz 32'*
Principal 16'*
Subbas 16'*
Octava 8'*
Violoncell 8'***
Gedakt 8'*
Octava 4'*
Nachthorn 2'
Contrbasun 32'*
Basun 16'**
Trumpet 8'**
Trumpet 4'**

* = stämma helt eller delvis från 1864(Marcussen & Sön) 
** = stämma helt eller delvis från 1927 (A Magnussons Orgelbyggeri AB)
*** = helt eller delvis ny stämma
**** = stämma från 1970 väsentligen omdisponerad Nya registerandrag och ny registerdator har installerats.


Torsås by Växjö Stift (2003)

Omdisponering av en orgel byggd av Rickard Jacobi 1964, 6 stämmor, 1 manual och pedal.


Disposition:

Manual
Trägedackt 8'
Principal 4' 
Koppelflöjt 4’
Kvinta 2 2/3’
Hohlflöjt 2’
Pedal
Subbas 16'

 Rängs kyrka Lunds stift (2003)

Omdisponering av en orgel byggd 1968 av Frederiksborg Orgelbyggeri Troels Krohn, 24 stämmor 2 manualer och pedal. Några stämmor från 1881 års Rasmus Nilsson-orgel har återställts. Ny disposition:

I Huvudverk
Principal 8'*
Flûte harmonique 8'*/**
Borduna 8'*
Viola di Gamba 8'*
Octava 4'*
Flauto amabile 4'*
Octava 2'
Mixtur III
Trumpet 8'**
II Svällverk
Rörflöjt 8'*
Salicional 8'*
Voix celeste 8'**
Flûte octaviante 4'**
Gambetta 4'**
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Oboe 8'**
Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Rauschkvint II (*)
Basun 16'
 
* = stämma helt eller delvis från 1881(Rasmus Nilsson) 
** = ny stämma. MasthuggskyrkanGöteborg
Bytt ut Vox humana 8’ och Regal 4’ i svällverketmot Trumpet 8’ och Clarion 4’. Arbetet blev klart 2003.

Byttorpskyrkan Borås (2003)


Omdisponering och omintonation av en orgel byggd 1966 av Lindegrens Orgelbyggeri AB.


Ny disposition:

I Huvudverk
Rörflöjt 8’  
Principal 4’ 
Kvinta 2 2/3’ 
Oktava 2’  
II Svällverk
Gedackt 8’ 
Koppelflöjt 4’ 
Waldflöjt 2’
Kvinta 1 1/3’
Regal 8’
Tremulant
Pedal
Subbas 16'
Borduna 8'
 

Utby kyrka Göteborg (2003)


Orgeln har byggts med den nuvarande fasaden från 1920 byggd av A Magnussons Orgelbyggeri AB i Göteborg. Fasaden har fått nya ljudande pipor och framflyttats till läktarbarriären. Spelbordet är placerat på ett flyttbart podium i koret och har elektrisk överföring.


              

           

             
Disposition: 

I Huvudverk
Borduna 16’ 
Principal 16’ 
Gamba 8’ 
Flöjt Harmonik 8’ 
Oktava 4’ 
Nasard 2 2/3’ 
Oktava 2’ 
Mixtur III  
Trumpet 8’
II Svällverk
Violinprincipal 8’
Rörflöjt 8’
Salicional 8’
Flöjt oktaviant 4’
Oboe 8’ 
Tremulant
Pedal
Subbas 16’ (transm.)
Principal 8’ (transm.)
Flöjt 8’ (transm.)
Trumpet 8' (transm.)
Koppel
I/P
II/P
II 4’/P
II/I
I 4’
II 16’/I
II 16’
II 4’
Fria kombinationer. Hela orgeln är transponerbar.

Fjällbacka kyrka Bohuslän (2002)


Orgeln är byggd som en rekonstruktion av kyrkans första orgel. Den var byggd 1892 av Johannes Magnusson i Göteborg och stod fram till 1955 då den revs. Fasaden och en stor del av pipverket bevarades dock. Den nya orgeln har kopierats efter bevarade Magnussonorglar från samma tid, exempelvis orgeln i Lur. Spelbord, mekanik, väderlådor o.s.v. har byggts helt efter förebildernas principer. Väderlådorna har inga fundamentplattor utan är sprundade på det gamla sättet. Som ett tillägg gentemot originalet har orgeln fått 3 pedalstämmor. Originalorgeln hade bihängd pedal.

Disposition:

Manual 
Principal 16’
Borduna 16' B/D
Principal 8’
Gamba 8’
Salicional 8’
Flöjt Harmonik 8’
Rörflöjt 8’
Octava 4’
Violin 4’
Flöjt Octaviant 4’ 

Octava 2’
Trumpet 8’
Pedal
Subbas
Violon 8’ (transm.)
Basun 16’

Koppel
Manual till Pedal
Manual oktav högre
Piano- och fortekombinationer.