Vadstena Klosterkyrka

Orgeln har under 2009 renoverats och återfått sin originaldisposition.

 

Vadstena Klosterkyrka

 

  I Huvudverk

  Principal 16' **

  Principal 8' **

  Dubbelflöjt 8'

  Borduna 8'

  Gamba 8' *

  Oktava 4' **

  Flöjt 4'

  Qvinta 2 2/3'

  Oktava 2'

  Cornett 4 chor

  Trumpet 8'

 II Svällverk

 Qvintadena 16'

 Principal 8'

 Flûte harmonique 8'

 Salicional 8'

 Fugara 8' *

 Gemshorn 4' *

 Flûte octaviante 4'

 Flageolet 2'

 Mixtur 3 chor

 Clarinette 8' *

III Svällverk

Gedackt 16'

Basetthorn 8'

Rörflöjt 8'

Qvintadena 8' *

Violin 8' *

Eolin 8' *

Voix Celeste 8'

Ekoflöjt 4' *

Fugara 4'

Waldflöjt 2'

Sesquialtera 2 chor

Oboe 8' *

Euphone 8' *

Tremolo 

  Pedal

  Kontrabas 16' *

  Subbas 16'

  Violon 16' **

  Ekobas 16'

  Gedackt 8'

  Violoncell 8' *

  Oktava 4'

  Basun 16'

 Koppel

 I/Pedal

 II/Pedal

 III/Pedal

 II 4' / Pedal

 II/I

 III/I

 III/II

 I 4'

 II 16' /I

 III 16'

 

 

 

4 fria kombinationer

för varje verk.

 

Orgeln är rör-

pneumatisk.

 

* = Nya stämmor.

** = Originalstämmor

som återställts.

Orgeln är byggd 1933 av E A Setterquist & Son. Fyra register lämnades vakanta för att senare insättas. År 1942 och 1958 gjordes omdispo-neringar av orgeln. Under 2009 har vi renoverat orgeln och återställt dispositionen samt satt in de stämmor som lämnades vakanta. Orgelns fasad är från 1897 då 1881 års orgel flyttades till den nuvarande platsen.