Karlstad, Norrstrandskyrkan

Ny orgel klar 2021.

Fasad från 1960 (samtida med kyrkan). Pipmaterial från 1960 års orgel och från ombyggnaderna 1967 och 1986 ingår i den nya orgeln.

Manual 1 Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Hohlflöjt 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Mixtur III
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Flautino 2'
Ters 1 3/5'
Scharf II
Oboe 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'
Trumpet 4'

Koppel
I/P, II/P, II/I

Mekanisk traktur,
elektrisk registratur.

20 000 fria kombinationer.