Sofiakyrkan, Jönköping

Läktarorgeln

Orgen har under 2009-2012 byggts om av oss. Ombyggnaden har inneburit ett nytt elektriskt system med orgeldator och en omdisponering och omintonation. Orgeln är ursprunglign byggd 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasaden är tillverkad 1887 av Åkerman & Lund. De nedre fältens pipor är från 1967. Vid ombyggnaden har turellernas kopparpipor belagts med tennliknande bladbeläggning.

Manualernas ordning har skiftats så att manual 1 nu är huvudverk och manual 2 svällverk. En stämma i pedalen, Kvinta 10 2/3', har lagts till.

 

Disposition efter 2012: 

I Huvudverk
Principal 16'
Principal 8'
Spetsflöjt 8'
Oktava 4'
Gemshorn 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Cornett III ch
Mixtur IV ch
Trumpet 8'
II Svällverk
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Oktava 4'
Traversflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Mixtur I-III
Fagott 16'
Oboe 8'
Tremolo
III Bröstverk (sv)
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Gedacktflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Hohlflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Sifflöjt 1'
Vox Humana 8'
Tremolo

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Kvinta 10 2/3'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur IV
Basun 16'
Trumpet 8'

Koppel
I/P, II/P, III/P,
II/I, III/I, III/II,
I 4', II 16' /I,
II 4' / I, II 16',
II 4'

I huvudverket har bl a blivit en ny Trumpet 8'. Den gamla har flyttats till pedalen. I pedalen har bl a satts in en ny Basun 16'.

 

Disposition före 2012:

II Huvudverk
Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Spetsflöjt 8'
Oktava 4'
Gedacktflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Cornett III
Mixtur IV-V
Trumpet 8'

I Svällverk
Gemshorn 8'
Rörflöjt 8'
Voix celeste 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sifflöjt 1'
Mixtur III
Terscymbel III
Oboe 8'
Tremolo

III Bröstverk (sv)
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Koppelflöjt 4'
Fugara 4'
Kvinta 2 2/3'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Cymbel II
Rankett 16'
Vox Humana 8'
Tremolo

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthotn 2'
Mixtur IV
Basun 16'
Trumpet 4'
Koppel
I/P, II/P, III/P,
I/II, III/II