Biskopsgårdens kyrka,
Göteborg

Ombyggd under 2011.

Ombyggnaden av orgeln har bl a inneburit att spelbordet vridits ett kvarts varv och att bröstverket har sitt ljudutsläpp inåt orgeln. Tidigare satt organisten inklämd mellan huvudverket och bröstverket, vilket gav organisten en mycket skev klangbild och orsakade hörselskador. Nu kan orgeln klinga ut fritt i rummet utan att hänsyn behöver tas till eventuella hörselskador hos organisten. Orgeln är ursprungligen byggd 1963 av A Magnussons Orgelbyggeri AB.

Bisposition efter omdisponeringen:

I Huvudverk
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Mixtur 3 ch
II Svällverk
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Dulcian 8'
Tremolo
Pedal
Subbas 16'
Borduna 8'
Fagott 16'

 

Den ursprungliga orgeln:

I Huvudverk
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Spetskvint 1 1/3'
Mixtur 3 ch
II Bröstverk
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 ch
Dulcian 8'
Pedal
Subbas 16'
Pommer 4'
Regal 8'

Mindre ändringar av orgeln har skett flera gånger.