Sidan är under arbete

Vänersborgs kyrka

Läktarorgeln är ombyggd, utbyggd och omintonerad. Den har fått några nya stämmor, bl a en högtryckstrumpet, ny mekanik och ett nytt spelbord på läktaren. Kororgeln är spelbar från läktarorgeln. Ett flyttbart centralspelbord är installerat nere i kyrkan. Både läktar- och kororgeln går att spela från det nya centralspelbordet.

Orgeln är ursprungligen byggd 1970.

Den nya dispositionen:

I Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Flûte harmonique 8'
Gedackt 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Täckflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Kornett III
Mixtur IV
Trumpet 8'

Royal Trumpet 8'

II Svällverk
Fugara 16'
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Oktava 4'
Tvärflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Oktavin 1'
Mixtur I-III
Fagott 16'
Corno 8'
Oboe 8'
Klarinett 8'
Tremolo

 

III Bröstverk (sv)
Gedackt 8'
Principal 4'
Kopelflöjt 4'
Blockflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera II
Dulcian 8'
Tremolo

Royal Trumpet 8'

Pedal
Contrabas Composée 32'
Principal 16'
Subbas 16'
Ekobas 16' (sv)
Kvinta 10 2/3'
Oktava 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Mixtur IV
Basun 1'
Fagott 16' (sv)
Basson 8'
Skalmeja 4'
Koppel
I/P, II/P, III/P,
II/I, III/I, III/II,
I 4', II 16' /I,
II 4'/I, II 16',
II 4'.

Cymbelstjärna
Näktergal

Midiutgång.
III Kororgeln
Trägedackt 8'
Spetsgamba 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Oktava 2'
Kvinta 1 1/3'

Pedal kororgeln
Subbas 16'