Gårdsby kyrka

Växjö stift

2007

 

Rekonstruktion av 1852 års Söderlingorgel. Originalorgeln byggdes till med ett självständigt pedalverk 1895 av Carl Elfström. Två nya pedalstämmor tillkom och manualens Trumpet 16' flyttades till pedalen och kallades Basun 16'. År 1935 byggdes en ny pneumatisk orgel där samtliga Söderlings labialstämmor användes i mer eller mindre förändrat skick. Delar av tungstämmorna användes också. Ett försök till rekonstruktion av Söderlingorgeln gjordes 1972 då pipverket till stora delar återställdes. Orgelns tekniska uppbyggnad, lufttryck och intonationen följde dock inte originalorgelns.

Vi har gjort nya väderlådor, mekanik, luftsystem samt kompletterat det som saknades i tungstämmorna. Orgelns intonation och luft-tryck överensstämmer nu med den intonation som originalorgeln kan förmodas haft.  

 

 

Till vänster:
Ny mekanik tillverkad 2007.

 

Huvudverkets pipverk. Labialpiporna är från 1852 och tungstämmorna är till största delen nygjorda 2007.


Disposition:

I Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Gedacht 8' Bas
Flagfleut 8' Disk.
Fugara 8' Disk.
Octava 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Trumpet 16'
Trumpet 8' Bas/Disk.

II Öververk
Gedacht 8' Bas/Disk.
Viola di gamba 8' Disk.
Principal 4'
Fleut 4'
Flauta piccola 2'

Pedal
Subbas16'
Violoncell 8'
Basun 16'