Sunne kyrka

Värmland, Karlstads stift (2007)

 

Efter att Sunne kyrka brunnit 1886 byggdes en ny orgel av A V Lundahl i Malmö 1887 med kägellådor. Emellertid synes dessa aldrig fungerat tillfredställande varför en ny orgel byggdes redan 1913 av Åkerman och Lund. Orgeln fick nu rooseveltlådor med mekanisk traktur. Fasaden och den största delen av Lundahls pipverk återanvändes. År 1956 omdis-ponerades orgeln mycket hårt och elektrifierades 1962.

 

Under 2006-07 har vi till största delen återställt orgelns originaldisposition samt utökat manual 2 med 3 stämmor. Ett helt nytt spelbord har tillverkats och en ny mekanisk traktur. I stället för de ursprungliga 8 fria mekaniska kombinationerna har det satts in ett modert elektriskt setzersystem. De förändringar som gjordes med originalpipverket 1956 (kapning av nästan alla expressioner och nya kärnstickslösa kärnor i flöjterna) har nu återställts.

 

 

De avvikelser som nu finns gentemot originaldispositionen är: I huvudverkat har satts in Cornett IV i stället för Dolce 8'. I svällverket har Bassetthorn 8' insatts i stälet för Vox Retusa 8' (1887) samt lagts till Flûte octaviante 4', Waldflöjt 2' och Corno 8'.


 

I Huvudverk 
Principal 16' (1887)
Borduna 16' (1887/2007)
Principal 8' (1887)
Gamba 8' (1913/2007)
Flûte Harmonique 8' (1887)
Borduna 8' (2007)
Octava 4' (1887)
Qvinta 2 2/3' (1887)
Octava 2' (1887/2007)
Cornett IV (2007)
Trumpet 8' (före 1913)

 

 

 

II Svällverk
Bassetthorn 8' (2007)
Rörflöjt 8' (1887)
Salicional 8' (1913/2007)
Violin 8' (1913/2007)
Voix Celeste 8' (2007)
Flûte Octaviante 4' (2007)
Gamba 4' (1913/2007)
Waldflöjt 2' (2007)
Euphone 8' (2007)
Corno 8' (2007)
Tremolo (1956)

Pedalverk
Subbas 16' (1887)
Kvinta 10 2/3' (2007)
Violoncell 8' (2007)
Borduna 8' (1913)
Octava 4' (1887)
Basun 16' (före 1913)

 

Koppel m m
I/P, II/P, II/I,
I 4', II 16'.


Registercrescendo.
Cymbelstjärna.

 

Ett nytt spelbord och en ny bänk (med höjdjustering) har tillverkats med originalorglar som förebilder.

 

  

Registerandragen har skyltar av emalj. Även knapparna till registerdatorn

har emaljskyltar.