Husie kyrka

Malmö

2008

Orgelns fasad och en del pipverk är från 1883 års orgel, vilken var byggd av Rasmus Nilsson i Malmö.

 

 

Husie - Spelbord    Husie -  Registerandrag

I Huvudverk

Borduna 16' *

Principal 8' *

Flûte Harmonique 8'

Gamba 8'

Octava 4' *

Qvinta 2 2/3' *

Octava 2' *

Mixtur III 2'

Trumpet 8'

II Svällverk

Violinprincipal 8'

Rörflöjt 8' *

Salicional 8' *

Flauto amabile 4'

Clarinette 8'

Tremolo

III Svällverk

Basetthorn 8'

Flauto travesa 8' *

Viola da Gamba 8' *

Voix céleste 8'

Flûte octaviante 4' *

Nasard 2 2/3'

Waldflöjt 2' *

Ters 1 3/5'

Corno 8' **

Oboe 8'

Tremolo

 

Pedal

Subbas 16' */**

Principal 8' **

Borduna 8' **

Octava 4' **

Basun 16'

Koppel

I/P, II/P, III/P,

III 4'/P, II/I, III/I,

III/II, I 4', III 16'/I,

III 4'/I, III 16'/II,

III 4'/II, II 4', III 16',

III 4'

* = stämma huvudsakligen från 1883.

 

** = stämma huvudsakligen från 1940.

Fria kombinationer.

 

Mekanisk traktur. Elektrisk registratur och elektriska koppel.