Allhelgonakyrkan, Kortedala

Göteborg

2009

I Kortedala församling byggdes Allhelgonakyrkan på 1950-talet och Vårfrukyrkan på 1970-talet. År 2006 stängdes Vårfrukyrkan. I Allhelgonakyrkan fanns då en orgel byggd 1964 av A Magnussons Orgelbyggeri. I samband med omdaningarna i församlingen flyttades den orgeln till Åh Stiftsgård.

Under 2009 har vi flyttat Vårfrukyrkans orgel till Allhelgonakyrkan. För att bättre passa in har orgeln gjorts betydligt grundare än den var från början. Pedalverket, som var placerat bakom huvudverket, har flyttats ut åt vänster varvid huvudverket kunnat flyttas in. Svällverkvet har flyttats något åt höger och något uppåt. Delar av den ursprungliga fasaden har använts.

Några små klangliga justeringar har gjorts för att orgeln bättre ska passa in. Kvinta 10 2/3' i pedalen lämnades vakant när orgeln byggdes. Den har nu satts in.

Orgeln är byggd 1974 av A Magnussons Orgelbyggeri.

 

Kortedala - Efter flytten

Orgeln i Allhelgonakyrkan efter flyttningen och med omgjord fasad.

 

 

Kortedala -  Före flytten Orgeln i Vårfrukyrkan före flyttningen.

 

Disposition:

I Huvudverk

Principal 8'

Koppelflöjt 8'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Mixtur 5 ch

Trumpet 8'

II Svällverk

Rörgedackt 8'

Fugara 8'

Voix celeste 8'

Principal 4'

Traversflöjt 4'

Nasard 2 2/3'

Hålflöjt 2'

Ters 1 3/5'

Scharf 3-4 ch

Dulcian 16'

Oboe 8'

Tremulant

 

III Öververk (sv)

Gedackt 8'

Rörflöjt 4'

Principal 2'

Kvinta 1 1/3'

Krumhorn 8'

Tremulant

Pedal

Subbas 16'

Oktava 8'

Gedackt 8'

Rauschpipa 3 ch

Basun 16'

Trumpet 4'

Koppel

I/P, II/P, III/P,

II/I, III/I

 

 

3 fria kombinationer.

 

 

 

 

 

Mekaniskt traktur, elektrisk registratur.