Östads kyrka

Ny orgel 2009

Östads kyrkas orgel

  I Huvudverk

  Principal 8'

  Dubbelfleut 8'

  Fleut d'Amour 8'

  Octava 4'

  Octava 2'

  Scharff II-III

  Trumpet 8'

 II Svällverk

 Gedakt 8'

 Fugara 8'

 Spetsfleut 4'

 Kortfleut 2'

 Oboe 8'

Pedal

Subbas 16'

Violon 8'

 

Koppel

I/P

II/P

II/I

 

  Orgelns fasad och Subbas 16' är från 1945 års orgel.

  Orgeln är helmekanisk.