Sofiakyrkan, Jönköping

2006 Den nya kororgeln är byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik och blev klar 2006. Fasaden har ritats av Ulf Oldaeus.
 

I Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Flûte 
    harmonique 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Cornett IV
Trumpet 8'
II Svällverk
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Flûte octaviante 4'
Violin 4'
Waldflöjt 2'
Oboe 8'
Pedal
Subbas 16'
Violon 8'
Borduna 8'
Basun 16'
Koppel m.m.

I/P, II/P, II/I,
I 4', II 16'.

Forte
Piano


Orgeln har slejflådor och är helt mekanisk.