Tjolöholms slottskyrka

Halland
2006

Tjolöholms slott började byggas 1899 av den skotskättade familjen Dickson. Slottet är byggt i Tudor-stil. Kyrkan stod färdig 1906. Den fick aldrig någon piporgel utan endast harmonium. På 1950-talet övergavs kyrkan då den var i allt för dåligt skick. Beslut togs om att den skulle rivas. På 1980-talet väcktes dock frågan om att sätta kyrkan i stånd igen, vil­ket också skedde. Tjolöholms slottskyrka är i dag en av de allra populäraste vigselkyrkorna i trakten. Gå in på www.tjoloholm.se för att se mer av den miljö där orgeln nu står.
I Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Gedakt 8'
Octava 4'
Qvinta 2 2/3'
Octava 2'
Mixtur III

II Svällverk
Violinprincipal 8'
Lieblich Gedakt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Gemshorn 4'
Piccolo 2'
Corno 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Borduna 8'


Koppel
I/P, II/P, II/I

Mekanik för manualerna och pneumatik för pedalen.

Orgelns klangliga inspriation är hämtad från engelskt orgelbyggeri omkring 1900.