Tostareds Kyrkorgelfabrik
Tostareds Kyrkorgelfabrik

Om Tostareds kyrkorgelfabrik

Tostareds Kyrkorgelfabrik grundades av Josef Johansson (1887-1958). Han var en bondson från Tostared som egentligen ville syssla med allt annat än jordbruk. Tidigt kom han i snickarlära hos några möbelsnickare men utvecklades också till en duktig smed. Tekniska nymodernigheter intresserade honom mycket och snart började han tillverka radioapparater, kameror, fotogenmotorer, traktorer, kvarnar och andra maskiner som fanns användning för på landsbygden under 1900-talets första årtionden. Ett intresse som han hade med sig från hemmet var musiken. Tidigt lärde han sig traktera olika instrument och kom snart att spela i traktens kyrkor.

Behövde någon orgel repareras var han aldrig sen att rycka ut. Orgelarbetena kom att dominera allt mer och 1947 var det dags att bygga den första orgeln. Vid slutet av 1950-talet togs verksamheten över av 3 av Josefs söner, Hugo (1917-2012), David (1919-2004), och Sven (1927-2012). Sven kom att stå som ledare för företaget. Ytterligare en son, Nils (1924-1991) arbetade som anställd. Sedan mitten av 1990-talet leds firman av Svens son Tore (1960-).

Under de år firman verkat har ca 200 orglar byggts, främst i västsverige. Målsättningen har alltid varit att tillverka fullgoda instrument både ur klanglig och teknisk aspekt. Hantverksstoltheten har bl.a. tagit sig uttryck i att vi fortfarande själva tillverkar det mesta av orglarnas delar, även metallpipor.

Tostareds kyrkorgelfabrik

Tostareds Kyrkorgelfabrik,
519 95 TOSTARED